Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kunstgress i vekst - svømmehall i forfall : planlegging og prioritering av idrettsanlegg

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Rapporten presenterer en studie av planleggingen av idrettsanlegg i Oslo gjennom case-studier av henholdsvis kunstgressbane og svømmehall. Studien viser at det er et gap mellom overordnete idrettspolitiske mål og idrettsanleggspraksis. Forskjellene kommer også til uttrykk i brukerundersøkelsen som viser at fotballspillere på kunstgressbaner er godt fornøyd, mens langt de fleste svømmehallbrukerne er misfornøyd med sitt tilbud

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-05-11 13:00:40.283607
MODIFIED 2018-07-12 06:00:21.542325+00:00
CREATED 2014-05-11 13:00:40.283607
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)