Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kunstkritikk.no : en evaluering

Kunstkritikk. no er som navnet forteller, et nettsted hvor det publiseres kunstkritikker. Prosjektet har hatt finansiering fra Norsk kulturråd, og har hatt som målsetting å utvikle norsk kunstkritikk og styrke den kritiske refleksjonen i norsk kunstliv. Evalueringen undersøker for det første hvorvidt prosjektet har bidratt til å rekruttere nye kunstkritikere. I denne forbindelsen skal også skriveseminarene belyses med tanke på seminarkvalitet, deltakelse og hvorvidt de har bidratt til å hjelpe fram nye stemmer i kunst- og medieoffentligheten. For det andre drøfter evalueringen hvilken betydning nettstedet har hatt for utviklingen av kunstkritikken i prosjektperioden, ikke minst legges det vekt på spørsmålet om kunstkritikk. no har bidratt til å heve kvaliteten på kunstkritiske bidrag.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:27.205717
MODIFIED 2013-02-14 18:13:18.166789
CREATED 2011-05-10 10:08:27.205717
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)