Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kvalitet er jo det vi gjør i hverdagen : evaluering av kvalitet i skjermede arbeidsmarkedstiltak og kvalitetssikringssystemet EQUASS

Rapporten tilhører rapportseriene NF-rapport.

Evalueringen omfatter en reanalyse av tidligere datasett fra studier gjennomført ved Nordlands-forskning knyttet til skjermet virksomhet, spørreundersøkelse til alle arbeidsmarkedsbedrifter og lokale NAV-kontor i landet, samt casestudier i åtte tiltaksbedrifter hvor ansatte og tiltaksdeltakere fra ulike skjermede arbeidsmarkedstiltak er blitt intervjuet. I tillegg har vi intervjuet sentrale aktører ved de lokale NAV-kontorene og fylkeskontorene som er tilknyttet casebedriftene. Studien omfatter også intervju med EQUASS-revisorer og aktører fra EQUASS Norge, samt organisasjonene ASVL og Attføringsbedriftene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-10 12:12:08.397839
MODIFIED 2017-02-10 12:12:08.681712
CREATED 2017-02-10 12:12:08.397839
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)