Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kvalitet i barnehager : rapport fra en undersøkelse av strukturell kvalitet høsten 2012

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA rapport.

Dette er først og fremst en undersøkelse av de aspekter ved barnehagekvalitet som kalles strukturell kvalitet. Kvalitet vil også kunne bedømmes av ulike aktører med ulike ståsted og interesser. I denne undersøkelsen er det et representativt utvalg av barnehagestyrere som vurderer den barnehagen de leder. Dette er også en undersøkelse om endring. For mange av temaene følger man utviklingen fra 2002, for de øvrige fra 2008. Gjennomgående er spørsmålene i undersøkelsene analysert ut fra barnehagenes størrelse og eierform. Et gjennomgående trekk, fra område til område, er at forklaringskraften til disse to variablene er redusert. Dette indikerer at strukturelle ulikheter er redusert, og at barnehagesektoren har beveget seg mot å gi barna et mer likeverdig tilbud.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-06-23 00:00:46.833397
MODIFIED 2015-10-16 08:20:32.739814+00:00
CREATED 2015-06-23 00:00:46.833397
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)