Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen : sluttrapport

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Det er komplisert å styre og kontrollere kvaliteten på fag- og yrkesopplæringen. Det forutsetter et finstemt samarbeid mellom en rekke aktører både på bedriftssiden, innenfor utdanningssystemet og blant aktører som befinner seg mellom disse. I perioden 2012-2015 har NIFU (prosjektansvarlig), Fafo, Universitetet i Bergen og Høyskolen i Oslo og Akershus samarbeidet om å studere ulike aspekter av kvalitet og kvalitetsstyring og –vurdering i fag- og yrkesopplæringen. Spørsmål som har vært reist er: Hvilke konsekvenser får det å innføre et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem i fag- og yrkesopplæringen? Hvem styrer kvaliteten i bedriftsopplæringen? Hva er avgjørende for kvaliteten på opplæringen? Hvordan kan man måle at kvaliteten på fagarbeiderne er god?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 6.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-09-17 08:01:10.366214
MODIFIED 2015-10-16 08:20:39.738725+00:00
CREATED 2015-09-17 08:01:10.366214
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)