Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kvalitet og innhold i norske barnehager : en kunnskapsoversikt

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA rapport.

I denne rapporten sammenfatter NOVA empiriske studier om kvalitet og innhold i norske barnehager etter år 2002. NOVAs gjennomgang av foreliggende forskningslitteratur om kvalitet og innhold i norske barnehager tydet på at behovet for videre forskning fortsatt var stort. En av konklusjonene i en tilsvarende kunnskapsoversikt fra 2002 var at det forelå få doktorgrader og lite internasjonal publisering innen feltet. Samme konklusjoner kan trekkes på grunnlag av denne gjennomgangen NOVA som publiserte i 2008.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-04-01 00:02:30.491212
MODIFIED 2015-10-16 08:20:32.308762+00:00
CREATED 2015-04-01 00:02:30.491212
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)