Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kvalitet og kvantitet : kvalitet i en barnehagesektor i sterk vekst

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA-rapport.

Rapporten er en oppfølging av to tidligere kvalitetsundersøkelser i barnehagen. Rapporten fokuserer på barnehagens oppfølging av rammeplanen, rutiner og arbeidsmåter, fysisk miljø, samarbeid med eier og lokal myndighet, mobbing, overgang til skole, organisering, språkstimulering og støtte til barn med ekstra behov.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:27.634607
MODIFIED 2017-09-17 02:01:33.116320+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:27.634607
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)