Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kvalitet som forhandling : NOKUT i norsk høyere utdanning 2003–2006

Denne delrapporten har som formål å studere hvordan NOKUT, og de metoder som dette organet bruker, fungerer i forhold til de politiske intensjonene med et nasjonalt system for kvalitetssikring. Samtidig gjøres det en avgrensning når det gjelder fokus. Studien er avgrenset til kvalitetsdimensjonen og hvordan kvalitet forsøkes styrt i etterkant av Kvalitetsreformen – selv om det kan anføres at etableringen av NOKUT også kan ha betydning for andre dimensjoner ved Kvalitetsreformen, eksempelvis i forhold til styring av høyere utdanning mer generelt og i forhold til finansieringen av sektoren1.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 506.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-01-23 13:01:25.588752
MODIFIED 2014-08-14 11:48:49.224452+00:00
CREATED 2014-01-23 13:01:25.588752
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)