Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kvaliteten på norske konsekvensutredninger : gjennomgang, kvalitetsvurdering og metodeutvikling

Dette strategiske instituttprogrammet (SIP) har hatt som mål å få til flerfaglig og tverrfaglig forskningsaktivitet på problemstillinger knyttet til konsekvensutredninger. Konkret drøfting og evaluering av KU-saker har gitt utvidet kunnskap om konsekvensutredningssystemet i Norge, dets faglige svakheter og utfordringer. Det er fokusert på metoder og kriterier for gjennomgang og evaluering av konsekvensutredninger. Arbeidet har resultert i en rekke artikler om sentrale tema innen KU-feltet, og et utvalg av disse artiklene er samlet i denne boka. Det er også utarbeidet kriterier og opplegg for vurdering av KU-kvalitet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 901.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-05-11 13:01:32.159066
MODIFIED 2014-08-14 11:49:51.463880+00:00
CREATED 2014-05-11 13:01:32.159066
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)