Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kvalitetskontroll av returflis

Store mengder flis genereres ved byggeplasser og og ved riving av bygg i Norge. Returtreflis har god brennverdi. Det er ønske om å sortere ut forurensninger og kvalitetssikre returtreflis slik at den kan utnyttes til energiproduksjon ved eneklte større energianlegg med egen tillatelse til dette.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:18.794602
MODIFIED 2014-08-14 11:44:39.587320+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:18.794602
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)