Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kvalitetsreformen mellom undervisning og forskning

Tema for denne rapporten er den nye studiestrukturen innen høyere utdanning under kvalitetsreformen. Rapporten behandler en rekke relaterte tema som ; hvordan antallet studietilbud har utviklet seg ved universiteter og høgskoler, hvordan utviklingen har skjedd innen de ulike fagområder; Utviklingen av søkningen av studenter til høgre utdanning, hvordan søkningen er fordelt på institusjonstyper, institusjoner og fagområder, utviklingen av de faglige ressurser ved institusjonene og forholdstallet mellom fagansatte og studenter, utviklingen i undervisning og vurderingsformer i de ulike fag, hvorvidt reformen har ført til endringer i de ansattes prioriteringer og utviklingen i relasjonen mellom forskning og undervisning.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-01-23 13:02:40.310732
MODIFIED 2014-08-14 11:48:53.475483+00:00
CREATED 2014-01-23 13:02:40.310732
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)