Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kvalitetssikring (KS2) av EFFEKT-programmet : rapport til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Finansdepartementet

EFFEKT-programmet er et bredt anlagt IKT-investeringsprogram i utlendingsforvaltningen. Tre rapporter ble utarbeidet gjennom bruk av FINs regime for kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter hvor det benyttes eksterne konsulenter på rammeavtale til å kvalitetssikre beslutningsgrunnlaget. Den første rapporten besvarte spørsmålet om hvorvidt det framlagte EFFEKT-programmet var forsvarlig ut fra en samfunnsøkonomisk kost-/nytteanalyse. De to neste rapportene besvarte spørsmålet om en fornuftig kostnads- og styringsramme for det anbefalte prosjektet, samt vurderte forbedringspunkter i styringsdokumentasjonen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 772.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:09:01.647140
MODIFIED 2013-02-14 18:09:54.020869
CREATED 2011-05-10 10:09:01.647140
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)