Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kvalitetssikring av gangfelt i 50-soner i Oslo

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Transportøkonomisk institutt (TØI) har gjennomført en temainspeksjon av 85 gangfelt på riksveger i 50-soner i Oslo med henblikk på å anbefale tiltak som kan forbedre sikkerheten. Kriteriene for oppmerkning av gangfelt er ikke oppfylt for 26 gangfelt på grunn av for høyt fartsnivå eller for få fotgjengere. TØI vurderer at det er høy risiko i 12 gangfelt og middels risiko i 50 gangfelt. Det er anmerkninger til utforming, oppmerking, skilting og/eller vedlikehold for 79 gangfelt. TØI anbefaler at 61 gangfelt bevares. Bare 10 gangfelt kan bevares uten endringer, 35 gangfelt krever små endringer og 16 gangfelter bør oppgraderes i vesentlig omfang. 23 gangfelt bør fjernes og ett gangfelt flyttes.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 16.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-05-03 12:00:42.931479
MODIFIED 2014-08-14 11:46:45.656663+00:00
CREATED 2013-05-03 12:00:42.931479
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)