Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kvalitetssikring av Konseptuell løsning (KL) for prosjekt 3049 Erstatning av Nordkapp-klassen

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Vista Analyse AS og Holte Consulting har på oppdrag fra Forsvarsdepartementet og Finansdepartementet gjennomført en kvalitetssikring av konseptuell løsning (KL) for prosjekt 3049 Erstatning av kystvaktfartøy av Nordkapp-klassen. Kvalitetssikringsoppdraget er spesifisert i Avrop av 16. Desember 2014. KL er utarbeidet i henhold til rammeavtale for kvalitetssikring av 4. mars 2011. Kvalitetssikringen er derfor gjennomført i tråd med kravene i denne rammeavtalen. Hovedkonklusjonene fra oppdraget ble presentert for Forsvarsdepartementet oig Finansdepartementet i et møte 22. juni 2015. Kommentarer gitt i dette møtet er tatt hensyn til i rapporten.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-03-05 01:01:25.532368
MODIFIED 2020-03-05 01:01:25.560752
CREATED 2020-03-05 01:01:25.532368
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)