Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kvalitetssikring av konseptutredning for fornyelse og utvidelse av Alnabru godsterminal

Utbygging av Alnabru-terminalen ble høyt prioritert både i NTP 2010-2019 og i forslaget til NTP 2014-2023. Planlegging av en utvidelse av terminalen har foregått over flere år, og er i disse dokumentene fremstilt som et viktig tiltak for å kunne imøtekomme den politiske ambisjonen om en betydelig overføring av godstrafikken i Norge fra vei til jernbane. Etter at NTP 2010-19 ble lagt frem og behandlet er det fremkommet at prosjektet vil ha et annet omfang enn hva som tidligere var lagt til grunn, med langt høyere investeringskostnader. Samferdselsdepartementet ga derfor Terramar i oppdrag å kvalitetssikre de foreliggende planene for utvidelsen og hvordan utvidelsen kan gjennomføres på en mest mulig kostnadseffektiv og smidig måte. Kvalitetssikringen omhandler også vurderinger av mulighetene for og konsekvensene av en eventuell etablering av et beredskapssenter med helikopterbase for politiet på Alnabru-området.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-11-21 01:01:04.202776
MODIFIED 2016-11-21 01:01:05.055933
CREATED 2016-11-21 01:01:04.202776
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)