Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) : E39 Skei - Valsøya

Terramar AS og Oslo Economics AS har på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet utført kvalitetssikring (KS 1) av konseptvalgutredningene for tre etterfølgende parseller av riksvei E39 mellom Skei (i syd) og Valsøya (i nord). De tre parsellene i KVUene er som følger: - E39 Skei – Ålesund (ca. 160 km) - E39 Ålesund – Bergsøya (ca. 153 km) - E39 Bergsøya – Valsøya (ca. 43 km) - Samt overbygningsdokument for konseptvalgutredning E39 Skei-Ålesund, E39 Ålesund-Bergsøya og E39 Bergsøya-Valsøya

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 8.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-06 13:16:21.528949
MODIFIED 2016-10-06 13:16:21.539185
CREATED 2016-10-06 13:16:21.528949
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)