Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kvalitetssikring av konseptvalg : utbyggingsprosjektet til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Terramar AS og Asplan Viak AS har på oppdrag fra Finansdepartementet (FIN) og Kultur- og kirkedepartementet (KKD) utført kvalitetssikring (KS1) av utbyggingsprosjektet til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Oppdraget er gjennomført i henhold til de krav som er fastsatt i Finansdepartementets regime for kvalitetssikring av konseptvalg ved store statlige investeringer. : - Gjennomgang og vurdering av dokumentene; behovsanalyse, overordnet strategidokument, overordnet kravdokument og alternativanalyse. - Gjennomføring av en samfunnsøkonomisk analyse av alternativer, inkludert usikkerhetsanalyse av investeringskostnadene. - Vurderinger og tilrådinger for forprosjektfasen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 432.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-07-15 12:00:18.805239
MODIFIED 2019-06-08 08:00:13.838755+00:00
CREATED 2011-07-15 12:00:18.805239
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)