Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: E39 Søgne - Ålgård

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Rapporten presenterer resultatene av kvalitetssikring av KVU for E39 Søgne-Ålgård. Kvalitetssikringen har vurdert løsninger for den fremtidige transporten på strekningen på E39 mellom Søgne i Vest-Agder og Ålgård i Rogaland. Riksvegen er rundt 190 km lang og går gjennom ti kommuner. Rapporten inneholder en vurdering av om KVUen er tilstrekkelig som beslutningsgrunnlag, samt usikkerhets- og samfunnsøkonomiske analyser.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-10 12:03:17.199574
MODIFIED 2017-02-10 12:03:17.210120
CREATED 2017-02-10 12:03:17.199574
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)