Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E6 Fauske-Mørsvikbotn

I kvalitetssikringen gjennomgås og vurderes det om «Konseptvalgutredning for E6 Fauske–Mørsvikbotn» med tilhørende underlagsdokumenter er tilstrekkelig som beslutningsunderlag slik at det kan fattes en beslutning om å starte opp et forprosjekt. Rapporten presenterer kvalitetssikreres funn og kommentarer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-14 01:01:32.834482
MODIFIED 2017-02-14 01:01:33.529643
CREATED 2017-02-14 01:01:32.834482
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)