Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kvalitetssikring av Norges fotballforbunds søknad om statlige tilskudd og garantier til søknad om EM i fotball for herrer 2016

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

Europa-mesterskapet i fotball arrangeres hvert fjerde år. For arrangementet i 2016 ønsker Norges Fotballforbund og Svenska Fotbollförbundet å sende en felles søknad til UEFA om å være vertsland. Oppdraget er en kvalitetssikring av Norges Fotballforbunds søknad om statlige tilskudd og garantier til søknad om EM i fotball for herrer 2016. Kvalitetssikringen omfatter de områder av søknaden og EM-arrangementet som kan innebære økonomiske konsekvenser for staten. I tillegg er det gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse som omfatter alle inntekter. Det er også gjennomført en analyse av ringvirkningene av arrangementet så langt slike realistisk kan beregnes.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-06-24 12:00:54.573387
MODIFIED 2013-02-14 18:07:05.755801
CREATED 2011-06-24 12:00:54.573387
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)