Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti for OL/PL i Tromsø 2018

Finansdepartementet har etablert en ordning for uavhengig kvalitetssikring av statlige investeringsprosjekter over MNOK 500. Staten har besluttet å bruke ordningen for å kvalitetssikre søknaden fra daværende Norges idrettsforbund og Olympiske komité om statsgaranti for gjennomføring av Olympiske og Paralympiske vinterleker i Tromsø i 2018. Kultur- og kirkedepartementet og Finansdepartementet har tildelt Advansia, Samfunns- og Næringslivsforskning og Det Norske Veritas oppdraget med å kvalitetssikre søknaden om statsgaranti. Hensikten med kvalitetssikringsoppdraget er å fremskaffe et beslutningsunderlag for Regjeringens behandling av spørsmålet om det skal stilles en ubegrenset statsgaranti for gjennomføringen av arrangementet. Kvalitetssikrer har kvalitetssikret konseptet som er beskrevet i søknad om statsgaranti fra Tromsø 2018 uten å gjøre vesentlige endringer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-08-14 11:42:47.881571
MODIFIED 2018-07-07 09:00:28.455263+00:00
CREATED 2014-08-14 11:42:47.881571
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)