Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kvalitetssikring fase 1 (KS1 - konseptvalg) av Fornyelse av TVIST-systemene

Metier AS og Møreforskning Molde AS anbefaler at prosjektet gjennomføres. Tiltaket er nødvendig for å kunne gjennomføre en hensiktsmessig utøvelse av fastsettelse, innkreving og kontroll. Av de forskjellige alternativene anbefaler kvalitetssikrer at man tar utgangspunkt i modernisering med funksjonelle forbedringer for fastsettelse og innkreving samt modernisering med tilrettelegging for funksjonelle forbedringer for kontrollområdet. Kvalitetssikrer mener imidlertid at det er et betydelig potensial for å benytte elementer fra de andre alternativene. I tillegg må man søke å øke nyttesiden og å redusere kostnadsestimatene til forvaltning, drift og vedlikehold.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-01-13 01:01:41.172441
MODIFIED 2019-03-25 23:00:31.587868+00:00
CREATED 2016-01-13 01:01:41.172441
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)