Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kvalitetssikring (KS1) av KVU for Buskerudbypakke 2

Terramar AS og Oslo Economics AS har med bakgrunn i gjeldende rammeavtale med Finansdepartementet fullført kvalitetssikring for konseptvalgutredning for Buskerudpakke 2. Kvalitetssikringen er gjennomført i perioden april 2013 til mai 2014.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-06 13:12:11.749978
MODIFIED 2016-10-06 13:12:11.760229
CREATED 2016-10-06 13:12:11.749978
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)