Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kvalitetssikring (KS1) av KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge

KVUen beskriver seks ulike alternativer for å utvikle hovedvegsystemet. Statens vegvesen anbefaler en løsning som kombinerer utbygging av hovedveier for å øke fremkommeligheten i området, med tiltak for kollektivtransport og veiprising som skal redusere omfanget av motorisert ferdsel i området.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-06 13:11:31.027485
MODIFIED 2016-10-06 13:11:31.037833
CREATED 2016-10-06 13:11:31.027485
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)