Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kvalitetssikring (KS1) av KVU for Voss – Arna

Terramar og Oslo economics har på vegne av Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet gjennomført en kvalitetssikring av KVU for Voss – Arna. Konseptvalgutredningen (KVU) for Voss - Arna omfatter strategier for utvikling av denne transportåren frem mot 2050. Både E16 og Jernbanelinja blir vurdert i KVUen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-10 12:02:31.508612
MODIFIED 2017-02-10 12:02:31.519307
CREATED 2017-02-10 12:02:31.508612
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)