Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kvalitetssikring (KSI) av KVU for transportsystemet i Ålesund

Terramar og Oslo Econmoics har gjennomført ekstern kvalitetssikring av konseptvalgutredning for transportsystemet i Ålesund i henhold til rammeavtale med Finansdepartementet (mars 2011). Kvalitetssikringen er gjennomført i perioden oktober 2013 til mars 2014.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-10 12:03:35.223960
MODIFIED 2017-02-10 12:03:35.234581
CREATED 2017-02-10 12:03:35.223960
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)