Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

KVU Rv. 15 Strynefjellet

Konseptvalutgreiinga for rv. 15 Strynefjellet omfattar strategiar for utvikling av denne vegstrekninga. Rapporten er utarbeidd av Statens vegvesen, Region vest etter oppdrag frå Samferdselsdepartementet. Utgreiinga skal danna grunnlag for Regjeringa sin konklusjon om val av konsept og vidare planlegging.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 15.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-06 13:14:15.950497
MODIFIED 2016-10-06 13:14:16.161752
CREATED 2016-10-06 13:14:15.950497
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)