Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

KVU Voss - Arna : Konseptvalutgreiing for transportløysing veg/bane

Konseptvalutgreiinga (KVU) for Voss - Arna omfattar strategiar for utvikling av denne transportåra fram mot 2050. Utgreiinga skal danne grunnlag for Regjeringa sin konklusjon om val av konsept og vidare planlegging.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 6.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-06 13:12:35.151045
MODIFIED 2018-01-24 23:00:26.880716+00:00
CREATED 2016-10-06 13:12:35.151045
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)