Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kystlyngheiene i Norge : kunnskapsstatus og beskrivelse av 23 referanseområder

Denne rapporten oppsummerer dagens kunnskap om kystlynghei i Norge og internasjonalt, historisk bruk og skjøtsel, og naturtypens betydning for biologisk mangfold. Rapporten presenterer forslag til 23 referanseområder, og er en del av kunnskapsgrunnlaget for faggrunnlag og tilråding om kystlynghei som utvalgt naturtype framlagt av Miljødirektoratet i 2013.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 8.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-12-19 23:02:50.421105
MODIFIED 2015-12-19 23:02:50.431557
CREATED 2015-12-19 23:02:50.421105
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)