Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kystverkets håndtering av den akutte oljeforurensningen fra lasteskipet M/S Server

Rapporten gir en evaluering av Kystverkets samlede håndtering av den akutte forurensningssituasjonen som oppstod ifm at M/S Server forliste. Evalueringen omfatter en vurdering av Kystverkets operative, administrative og økonomiske styring av oljevernaksjonen, herunder bruk av tilgjengelig ressurser, samarbeid med andre aktører, ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet, økonomiske forhold m. m. Der det er identifisert svakheter, gir rapporten anbefalinger om tiltak.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-07-06 17:06:35.433010
MODIFIED 2018-01-26 10:00:53.215730+00:00
CREATED 2011-07-06 17:06:35.433010
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)