Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Lagkoordinator rollen i områdelag : en evaluering av koordinatorrollen

Oljedirektoratet (OD) har over mer enn en tiårsperiode fremstått som en nytenkende virksomhet når det gjelder egen organisering og organisasjonsutvikling, og direktoratet utviklet allerede i 1998 en flat, fleksibel og tverrfaglig kompetanseorganisasjon. ODs produksjon skjer hovedsakelig i ‘lag’, som er tverrfaglig sammensatte grupper uten formell leder. Lagene har fullmakter i form av mandat fra ODs lederlag og har gjennom disse både produkt-, prosess-, og kvalitetsansvar. Lagene kan karakteriseres som selvstyrte, og til enhver tid er det et av lagmedlemmene som har rollen som lagkoordinator. Lagkoordinator er på rotasjon med rotasjonstid inntil 2 år. OD opplever i dag at det er utfordringer knyttet til lagkoordinatorrollen, og vil derfor ha en ekstern evaluering av hvordan rollen fungerer og utøves, og hvordan den eventuelt kan forbedres. Hovedproblemstillingene som ønskes belyst i evalueringen er: - Er dagens utforming av lagkoordinatorfunksjonen gjennom koordinatorrollen, og dennes ansvar og myndighet hensiktsmessig sett i lys av ODs oppgaver og resultatmål? - Dersom den ikke er det, hvordan bør lagkoordinatorrollen utformes for å gi lagene best mulig støtte og kraft til å utøve sine oppgaver på en god måte?

Deloitte har i gjennomføringen av oppdraget innhentet informasjon fra både sekundære og primære kilder her igjennom intervjuer av medarbeidere samt workshop med lagkoordinatorer og ledere. En viktig avgrensning er at denne evalueringen kun omfatter lagkoordinator rollen for Områdelagene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 13.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-01-05 13:07:37.485283
MODIFIED 2014-08-14 11:45:46.990977+00:00
CREATED 2013-01-05 13:07:37.485283
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)