Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Lagringskapasitet for CO2 : sammenligning av metoder brukt for estimering av lagringspotensial for CO2 i Utsiraformasjonen

Rapporten sammenligner og vurderer de forskjellige publiserte tilnærmingsmetoder for estimering av lagringspotensialet for CO2 i saltvannsreservoarer i Nordsjøen, med utgangspunkt i Utsiraformasjonen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:19.472263
MODIFIED 2016-08-12 06:03:35.752681+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:19.472263
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)