Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Landskap, friluftsliv og reiseliv : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Rapporten redegjør for mulige virkninger av vindkraftutbygging til havs for de tre fagtemaene landskap, friluftsliv og reiseliv. Rapporten beskriver nærmere og vurderer hvert av de 15 utredningsområdene i forhold til mulige virkninger av havvindutbygging. Tiltak som kan redusere de negative konsekvensene drøftes. De 15 utredningsområdene ligger spredt langs kysten fra Finnmark i nord til den sørligste delen av Nordsjøen sørvest for Rogaland. Det er en stor variasjon i landskap, bebyggelsesmønster og bruk av disse områdene. Det er gjort en samlet oppsummering av vurderingene av de 15 utredningsområdene avslutningsvis i rapporten.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 43.5MB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 120.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-07-06 12:06:14.569604
MODIFIED 2014-08-14 11:47:08.447169+00:00
CREATED 2013-07-06 12:06:14.569604
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)