Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Landskap, kulturminner og lokal medvirkning

Rapporten tilhører rapportseriene NIKU rapport.

En viktig målsetting i prosjektet ” Historisk landskapskarakterisering” har vært å se nærmere på hvordan lokal medvirkning og lokale verdier kan fasiliteres og integreres i en landskapskarakterisering. Hva er viktige kulturminneverdier i landskapet, hva, hvordan og av hvem verdsettes disse, og hvordan legge til rette integrering av disse verdiene i plan- og forvaltningsprosesser? Vi har undersøkt hvordan landskapskarakterisering kan være et verktøy og en metode for lokal forankring og mobilisering omkring landskaps- og kulturmiljøverdier. Prosjektet har laget en oversikt over et utvalg europeiske landskapskarakteriseringsmetoder, med fokus på metoder som er relevante i forhold til arealplanlegging og forvaltning, og som er egnet til å analysere landskapets historiske dimensjon.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-01-28 13:00:50.665156
MODIFIED 2014-08-14 11:48:44.799706+00:00
CREATED 2014-01-28 13:00:50.665156
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)