Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Landskapsmodeller for TOV-områdene

Rapporten tilhører rapportseriene NINA rapport .

Program for terrestrisk naturovervåking skal fremskaffe kunnskap om langsiktige trender i naturen og om mulig knytte slike endringer til ulike årsaksfaktorer. Endringer i arealbruk er blant de viktigste menneskelige påvirkningene i naturlige og biologisk mangfold. I TOV-områdene ønsker vi å dokumentere hovedtrekk i landskap og arealdekke, samt endringen i arealdekke for å se om slike faktorer kan bidra til å forkalre endringer i overvåkningsvariablene. Formålet med denne rapporten er å vise hvordan digitale landskapsmodeller kan lages for TOV-områdene som grannlag for å beskrive egenskaper ved de observerte artenes habitater. Dessuten vil vi dokumentere endringer i arealdekket og andre egenskaper av potensiell betydning for å beskrive landskap og habitater.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:48.361109
MODIFIED 2016-11-28 10:01:39.742234+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:48.361109
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)