Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Lange spor i helseforskningen

En studie fra NIFU analyserer ringvirkningene av Norges forskningsråds satsinger på rusmiddelforskning og forskning på psykisk helse i over 15 år. Primært følger studien resultatene og «sporene» etter forskningsaktiviteter finansiert av tre store programsatsinger i Forskningsrådet i perioden 2001-2011. Deler av studien tar også for seg virkninger av tilsvarende satsinger tilbake til midt på 1990-tallet.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-06-05 00:00:55.294660
MODIFIED 2019-04-25 13:00:55.871803+00:00
CREATED 2016-06-05 00:00:55.294660
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)