Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Lange spor i velferdsforskningen: En analyse av Forskningsrådets programmer for velferd og arbeidsliv fra 2000-2014

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Denne rapporten presenterer resultatene av et prosjekt som NIFU har utført på oppdrag av Norges forskningsråd. Oppdraget var å undersøke effekter av Forskningsrådets satsing på velferds- og arbeidslivforskning i årene 2000 til 2014. Arbeidet skriver seg inn i en serie av liknende effektstudier som NIFU har gjort på andre områder. Resultatene av denne studien skal danne grunnlag for Forskningsrådets videre prioritering av forskning på velferds- og arbeidslivsfeltet. Undersøkelsen skal også bidra til metodeutvikling og kunnskap som kan overføres til andre satsinger i Forskningrådet

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-08-06 00:05:34.853248
MODIFIED 2020-08-06 00:05:34.882106
CREATED 2020-08-06 00:05:34.853248
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)