Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Langsiktige konsekvenser av å vokse opp i leiebolig

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-notat .

Notatet inneholder de kvantitative resultatene fra prosjektet "Konsekvenser av å vokse opp under vanskelige boforhold". Notatet undersøker sammenhengen mellom å vokse opp i leiebolig og omfanget av levekårsproblemer senere i livet. I Fafo-rapport 2011:16 "Bolig og oppvekst" formidles resultatene fra kunnskapsgjennomgangen og den kvalitative studien.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 529.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:15.762555
MODIFIED 2014-08-14 11:44:03.806889+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:15.762555
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)