Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Langtidseffektar av nasjonale utviklingsprogram

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Rapporten evaluerer to nasjonale utviklingsprogram; Utkantprogrammet (1997-2001) og Tettstadprogrammet ”Miljøvennlege og attrative tettstader i distrikta” (2001-2005). Programma vart finansierte av Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet. Begge utviklingsprogramma skulle medverka til å gjera deltakarkommunane meir attraktive for innbyggarane, og for potensielt nye innbyggarar. Nærare 30 kommunar deltok i dei to programma, rapporten ser på langtidseffektar i sju av desse kommunane.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 925.7KB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 413.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-03-26 13:00:22.566225
MODIFIED 2014-08-14 11:46:36.090669+00:00
CREATED 2013-03-26 13:00:22.566225
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)