Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Langtidseffekter av omstillingsprogram

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Studien Langtidseffekter av omstillingsprogram er gjennomført i et samarbeid mellom Distriktssenteret og Innovasjon Norge. I alt 10 omstillingsprogram (6-årige), som alle ble gjennomført i perioden 1995 – 2003, omfattes av studien. Studien har hatt som mål å øke kunnskapen om: • Langtidseffekter på nærings- og samfunnsutvikling av omstillingsprogram i 10 utvalgte kommuner/regioner 7-10 år etter programslutt • Sammenhenger mellom langtidseffekter og hvordan omstillingsprogrammene er organisert og gjennomført.

Analyser og slutninger er basert på følgende typer data: • Tilgjengelig dokumentasjon om omstillingsprogrammene • Intervju av nøkkelpersoner • Offentlig statistikk

Studien gir grunnlag for blant annet følgende konklusjoner:: • Næringsutviklingsevnen er gjennomgående styrket • Programmene har gitt et mer robust og variert næringsliv • Omstillingsprogrammene har i liten grad bidratt til å snu en negativ befolkningsutvikling

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:39.471611
MODIFIED 2013-02-14 18:11:02.619081
CREATED 2010-12-15 04:41:39.471611
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)