Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Langtidsleietakere i det norske boligmarkedet - En empirisk analyse basert på Levekårsundersøkelsen 2007

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Prosjektet skal avdekke kjennetegn ved husholdninger som i lang tid leier bolig. Prosjektet anslår hvor mange langtidsleietakere som finnes. Det undersøkes også hvilke levekår langtidsleiere har. Rapporten slår fast at langtidsleietakere generelt har dårligere levekår enn husholdninger som eier boligen sin. Likevel er de fleste langtidsleiehusholdningene ikke vanskeligstilte eller har andre spesielle levekårsutfordrninger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 355.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-10 12:08:46.493299
MODIFIED 2017-02-10 12:08:46.503670
CREATED 2017-02-10 12:08:46.493299
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)