Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Langtransporterte luftforurensninger og effekter i Norge : status og fremtidsutsikter

Rapporten tilhører rapportseriene NILU OR.

Rapporten innholder en analyse av status og trender for langtrantsporterte forurensninger i Norge, for komponenter som er relevante under Gøteborgprotokollen. Det gjøres en vurdering om fremtidige overskrideleser av tålegrenser og grenseverdier.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:21.044310
MODIFIED 2016-08-12 06:03:37.232182+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:21.044310
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)