Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Lavterskel helsetiltak for rusmiddelmisbrukere : delrapport 1 i evaluering av statlig tilskudd i 32 kommuner

Rapporten tilhører rapportseriene SINTEF rapport.

Denne rapporten er første delrapport i evalueringen av lavterskel helsetiltak for rusmiddelbrukere. Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet. Evalueringen skal gi svar på om lavterskeltiltakene bidrar til å etablere et tilstrekkelig tilbud til rusmiddelbrukere som ikke benytter, eller ikke nås av ordinære helsetjenester.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-11-22 01:03:55.027173
MODIFIED 2015-10-16 08:20:09.527545+00:00
CREATED 2014-11-22 01:03:55.027173
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)