Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Ledelsesutviklingsprogrammet i Kriminalomsorgen 2007-2009 : en sluttevaluering

Rapporten tilhører rapportseriene KRUS rapport.

Målet for lederutviklingsplan var å styrke ledernes endrings- og relasjonelle kompetanse, samt å definere et felles sett av verdier og prinsipper for ledelse. Evalueringen viser at deltakerne er positive, både når det gjelder programmets oppbygning og innhold. Den positive metodikken, den praktiske treningen og kurslederne ser ut til å være suksessfaktorer. Det kom tydelig frem at det var et stort behov for et kompetansetilbud blant lederne i organisasjonen. De ulike gruppene har ulik vurdering av innholdets relevans. Det ser ut til at mellomnivåene (inspektører, assisterende regionsledere og enhetsledere) mens førstebetjenter og regionledere viser mer moderat opplevelse av relevans og nytte.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 516.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-07-06 17:07:46.410140
MODIFIED 2021-04-05 22:01:49.668782+00:00
CREATED 2011-07-06 17:07:46.410140
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)