Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Ledet til ledelse : Nasjonal rektorutdanning i grunn- og videregående skole i et internasjonalt perspektiv : delrapport 1 fra Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen

Dette er den første av fire rapporter fra følgeevalueringen av den nasjonale rektorutdanningen – et initiativ iverksatt av Utdanningsdirektoratet for rektorer og skoleledere i grunn- og videregående opplæring. Formålet med rapporten er å vurdere den norske rektorutdanningen på bakgrunn av internasjonale trender, forskning og teori om skoleledelse og skolelederprogram. I tillegg er en sentral målsetning å utvikle en teoretisk og analytisk ramme for det videre evalueringsarbeidet. Ved å plassere rektorutdanningen inn i en internasjonal kontekst, identifiserer forskerne hva som kjennetegner den norske skolelederutdanningen sammenlignet med tilsvarende utdanninger i andre land

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-10 12:01:37.643501
MODIFIED 2017-02-10 12:01:37.654594
CREATED 2017-02-10 12:01:37.643501
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)