Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Ledet til lederutvikling: Nasjonal rektorutdanning i grunn- og videregående skole; forskjeller og likheter mellom de seks programtilbudene : Delrapport 2 fra Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen

Formålet med evalueringen av rektorutdanningen er fremskaffe informasjon om rektorutdanningens innretning og kvalitet som kan brukes i den videre utviklingen av utdanningstilbudet. Formålet med delrapport 2 er å undersøke hvordan de ulike programtilbyderne har løst oppdraget med å tilby en nasjonal rektorutdanning. I rapporten analyseres hva som kjennetegner de ulike tilbydernes intensjoner med rektorutdanningen. På denne måten identifiseres likhetstrekk og forskjeller mellom programtilbudene. Kvaliteten på rektorprogrammet til de ulike tilbyderne belyses med utgangspunkt i følgende to problemstillinger: 1. Hva kjennetegner de seks programtilbydernes intensjoner med egen rektorutdanning? Hvilke ideer presenteres i anbudene, og hvilke praksiser og perspektiver antydes i deres beskrivelser av programmene? 2. Hva kjennetegner deltakernes synspunkter på rektorutdanningen? Hvilke forventninger har deltakerne til programmet, og hvordan vurderer de utdanningens kvalitet og praksisrelevans.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-10 12:01:58.738596
MODIFIED 2017-02-10 12:01:58.752445
CREATED 2017-02-10 12:01:58.738596
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)