Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Ledsagere for funksjonshemmede i kollektivtrafikken

Hovedproblemstillingen i prosjektet har vært å beregne de økonomiske konsekvensene av ledsagerordningen slik den er i dag, av å innføre obligatorisk 50 % ledsagerrabatt, og av å innføre obligatorisk 100 % rabatt til ledsagerne på alle transportmidler. Gjennom kartleggingen av omfanget av ordningen og innhenting av informasjon fra transportansvarlige i fylkeskommunene, Hurtigruten ASA, NSB og Ruter AS har vi etablert et tallgrunnlag for dette.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:11.339508
MODIFIED 2019-02-06 15:00:21.789947+00:00
CREATED 2010-12-15 04:42:11.339508
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)