Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Leieboerorganisering i Norge

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Prosjektet analyserer organiseringen av leieboerne i Norge. Det står sentralt å undersøke hvorfor organiseringen er såpass lav. Vi vil undersøke leieboerorganisasjonenes situasjon pr i dag mht. økonomi, finansiering, inntekts- og kostnadsutviklingen og personalressurser. Vi undersøker også kjennetegn og motiver for medlemskap blant de organiserte leieboerne. Vi legger særlig vekt på å belyse hvorfor organiseringen innen leiesektoren er så vidt lav og konsekvenser av lav grad av organisering når det gjelder interessepolitisk styrke.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-07 13:02:02.730635
MODIFIED 2017-09-26 19:01:41.861329+00:00
CREATED 2012-12-07 13:02:02.730635
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)