Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Leksehjelp - ingen tryllestav? : sluttrapport fra evalueringen av Prosjekt leksehjelp

Rapporten tilhører rapportseriene SINTEF rapport.

Prosjekt leksehjelp ble gjennomført i perioden 2006-2008. Totalt 35 prosjekter mottok støtte til leksehjelpsaktiviteter. God leksehjelp kan være en støtte i skolens arbeid for å skape sosial utjevning, men det viktigste arbeidet mot reproduksjon av sosial ulikhet i skolen skjer innenfor rammene av den ordinære opplæringen. Dette kommer fram i SINTEFs evaluering av Prosjekt leksehjelp.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-04-12 03:00:43.371873
MODIFIED 2017-04-12 03:00:45.374586
CREATED 2017-04-12 03:00:43.371873
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)