Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Lessons from Evaluations of Women and Gender Equality in Development Cooperation

Rapporten tilhører rapportseriene Synthesis report.

Formålet med denne synteserapporten er å vise til hvilke erfaringer som er gjort innen likestillingsrettet utviklingssamarbeid blant bilaterale og multilaterale givere i perioden fra 2002 til 2006. Rapporten sammenfatter erfaringene fra blant annet institusjonalisering av likestillingsarbeidet, ”mainstreaming”– strategien og resultatoppnåelse, samt at rapporten ser likestillingsarbeidet i lys av nye bistandsformer.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:07:58.170516
MODIFIED 2019-04-25 13:00:16.984561+00:00
CREATED 2011-05-10 10:07:58.170516
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)